45. Zbor posledného spojenectva

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. (Erich Fromm)

RSS

RSS

Statistika

Niečo o skautingu....

História skautského hnutia -- Skautské hnutie založil na Britských ostrovoch bývalý anglický generál Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell Lord of Gillwel. Dobre poznal túžby mládeže a tiež ich vlastnosti, nedostatky a problémy. Chápal, že mládež je treba vychovávať k čestnosti a mravnému spôsobu života už v detstve, a pretože mal bohaté životné skúsenosti, ako 50 ročný sa vzdal služby v armáde a rozhodol sa venovať deťom. Napísal knihu Scouting for boys (Skauting pre chlapcov), ktorá sa vlastne stala základným kameňom, na ktorom postavil skauting. Začiatok skautského hnutia sa datuje rokom 1907, kedy Bí-Pí viedol svoj prvý skautský tábor. Mal tu možnosť stretnúť sa s chlapcami zo všetkých sociálnych vrstiev a utvrdil si svoje teórie. Mal tu 10 chlapcov z prominentných rodín a 10 z ulice. Už o rok neskôr sa jeho kniha preložila do viacerých jazykov a vyslala impulz pre šírenie sa skautingu do celého sveta. V roku 1909 bolo už v Anglicku 20 000 členov, nebola tu však základňa dievčat. To však tiež nezostalo dlho pravdou a vznikol dievčenský skauting, ktorý viedla Bí-Pího sestra Olave. Vzápätí vznikol prvý mimoanglický skautský oddiel, a to v Chile. Na Slovensko prišiel skauting z Čiech, kam ho priniesol Anton Benjamín Svojsík. Prvý skautský oddiel vznikol na Slovensku práve v terajšej Nitrianskej oblasti - v Komárne v roku 1913. Založil ho tu Alexander Karle a bol to oddiel maďarských skautov. V 1919 založili 2 študenti - Ján Vajčík a Gejza Kadhe prvý slovenský oddiel. V roku 1920 sa konalo 1.svetové jamboree (veľká hlučná slávnosť) - celosvetové stretnutie skautov z 26 krajín. Baden-Powell tu bol vyhlásený za celosvetového náčelníka skautov. Odvtedy sa jamboree koná každé 4 roky v inej krajine V roku 1922 sa uskutočnil 1.zjazd slovenských skautov v Žiline. Po tomto sneme sa Slovenský skauting rozbehol na plno. Členov neustále pribúdalo a byť skautom bolo veľkou česťou. Žiaľ, potom prišlo k prerušeniu činnosti skautov, v roku 1939, ale časť katolíckych skautov prešla pod Hlinkovu mládež. Po druhej svetovej vojne bola činnosť opäť obnovená, ale netrvalo to dlho. Prišiel nový režim a skauting bol opäť zakázaný. Opäť sa činnosť obnovila v rokoch 1968-69, ale opäť bola zakázaná. Skauti sa však nevzdávajú a tak po páde komunistického režimu sme tu opäť. Ako hovorí jeden český výrok: „... a pokud slunce z nebe neservali, my na bojišti pevně stáli. A s prvním jara vanem jak podupaná tráva znovu vstanem!!!" Väčšina skautských oddielov obnovila činnosť v roku 1990 a ťahá to až dodnes.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.