45. Zbor posledného spojenectva

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. (Erich Fromm)

RSS

RSS

Statistika

Aj oni boli ako my !

Václav Havel, bývalý prezident ČR

Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje. (tietoslová odzneli z jeho Poselství mezinárodnímu setkání Navigamus 31/5/2000)

Július Satinský, slovenský herec a komik

Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel…

Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky

Skautské hnutie je svetovou jednotkou vo výchove mládeže. Pre súčastnú mládež Afriky je mimoriadne dôležitá. Skauting rozvíja vlastenectvo, morálne hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebadôveru a spoločenskú zodpovednosť. Motivuje mladých ľudí k tomu aby stopercentne rozvinuly svoj potenciál.


Tony Blair, politik, předseda britské vlády

Skauting ponúka tisícom mladých ľudí možnosť baviť sa, nachádzať priateľov a rásť ako členovia spoločenstva.


Robert Fulghum, spisovatel

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, prvý barón z Gilwellu, sa narodil v roku 1857 a zomrel v roku 1941. Vôbec sa nedivím, pokiaľ Vám táto informácia nič nehovorí. Ja sám som o ňom takmer nič nevedel, dokiaľ som si po mnohých rokoch neprečítal jeho životopis, a to sa tento pán do mojich chlapčenskýxh rokov otiskol dosť nezmazateľne.


Břetislav Rychlík, filmový režisér

Pro mne skauting znamenal celoživotní orientaci na hodnoty, které do nás škola ani rodina nedostala. Byli jsme součástí přirozeného klukovského živlu postaveném na tom, že kluci se spolu kamarádí a navzájem se vychovávají. My jsme se do té doby s klukama jenom bili. S příchodem skautingu to najednou dostalo silně dobrodružný ráz a jiný řád. Nikoliv metodou příkazů ale… – bylo to, jako když dýcháte vzduch. My jsme skautskou výchovu ani metodiku nevnímali, prostě to bylo to nejpřirozenější, co jsme tehdy mohli dělat. Věrnost hodnotám, jako je například přátelství nebo vztah k přírodě, to je něco, čeho se držím. Být věrný skautskému slibu, věrný tomu, co jsme si tehdy řekli… to je filosofie, bez které se člověk v dnešním světě neobejde, která ho drží pohromadě.


Steve Fossett, pět světových rekordů, člen Světového skautského výboru

„Mezi skauty jsem slezl svou první horu a naučil se vůdčím dovednostem,“ říká o začátcích své vášně pro dobývání vrcholů. „U skautů jsem mezi 11. a 18. rokem objevil své životní hodnoty a jsem na to hrdý.“

Ladislav Sitenský, fotograf

Přihlásil jsem se do armády a od podzimu 1939 jsem sloužil u naší pěchoty v Agde. Nebylo to lehké, spíše to vypadalo jako v koncentračním táboře. Zde bych chtěl citovat zápis ze svého deníku ze dne 26/11/39

„Jsem nesmírně vděčen skautingu, který mne na život výborně připravil v každém ohledu. Snáším to lehce (to jsem možná trochu přehnal!), ale kdybych nebyl deset let skautem, snad bych byl schopen spáchat sebevraždu. Je zde mnoho lidí, kteří trpí častými depresemi. Já jsem připraven na vše – a dobře připraven!“

V té době mne čekalo ještě pět a půl roku války a já jsem přesvědčen, že právě skautská výchova mi pomohla tento čas přežít.

Tomáš Halík, profesor Karlovy Univerzity, katolický kněz

Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair play – čestná, poctivá hra. Kromě jiného skýtá skauting důležitou pozitivní alternativu a takříkajíc záchrannou síť pro mnoho dospívajících, kteří se uvolnili z vazeb rodiny a hledají nové prostředí, které by je přijalo a v němž by se mohli plně realizovat. Nenajdou-li něco podobného, je to leckdy krok k sociální patologii. V neposlední řadě skauting vyučí solidaritě, kázni a odvaze – ctnostem, bez nichž by demokratická společnost nemohla obstát.

Theodor Pištěk, malíř a výtvarník

Když jsem si jako kluk přečetl „Hochy od Bobří řeky“, nepřál jsem si nic jiného než se stát skautem. Byly to nejkrásnější Vánoce, když jsem pod stromečkem našel skautský kroj vlčete – čapku, blůzu, manšestráky a nádherný opasek s karabinkami. Jenže přišla okupace a výstroj zůstala ve skříni.

A tak mohu až nyní po mnoha letech skautingu popřát, aby vyšel čestně z boje s počítačovými hrami, hodinami vysezenými u televizních seriálů a vším současným balastem a naplnil mladé životy svými ideály. Přátelstvím, čestností a láskou k přírodě.

Michal Lukeš, ředitel Národního muzea
(Skautský svět, září 2005)

Oddíl mi dal vnitřní kázeň. Naučil jsem se postarat se sám o sebe. Získal jsem úctu k přírodě. To ale tenkrát nebylo hlavní. Mnohem důležitější bylo, že to je dobrý oddíl se zajímavým programem.

Erazim Kohák, filozof, emeritní profesor Boston University a Univ. Karlovy
(Skauting 5/2005)

Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou trvale udržitelné – čestnost, vstřícnost vůči druhému, loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou proti konzumní společnosti. To hlavní je naučit se vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž udržitelné.

Rudolf Zahradník, vědec, předseda Akademie věd ČR 1993-2001
(Skautský svět, září 2005)

Skauting mi dal do života hodně. Byla to radost z přírody. Radost z dobrodružství. A také jakési mravní minimum, které může dneska znít skoro směšně – krást, dělat podtrhy a lumpárny se nemá. Přikázání platná mezi kamarády působí na každého kluka přece jenom trochu líp než sebeněžnější nátlak z domova.

Helena Illnerová, badatelka, 2001 – 2005 předsedkyní Akademie věd

Já jsem chodila do světlušek těsně po válce, mezi roky 1945 a 1948, když jsem byla ve druhé až čtvrté třídě. Dalo mi to hodně, protože jsem měla úžasné vedoucí.

Oddíl Sluníček jsem zakládala v polovině sedmdesátých let. Byla jsem přesvědčená, že děti potřebují dostat skutečné hodnoty, které jim nedá ani škola, ani jiskry či pionýr, kde se dovídaly, že vedoucí úlohu hraje KSČ, že mají být věrní straně a podobné pseudohodnoty.

Oddíl dá člověku především přátele na celý život. Naučí ho přátelství, důvěře, spolupráci s druhými a pomůže mu objevit, v čem je dobrý.

Václav Pačes, genetik, předseda Akademie věd ČR 2005 - ?
(Kmen 10/2005)

Ve skautu jsem se naučil hlavně něčemu, co dnes chybí mnohým politikům. Jak víte, ve skautské družině se postupuje od plavčíka až po kormidelníka. Kormidelník má už velkou odpovědnost za celou družinu, rozhoduje, „poroučí“, ale nejprve se jako plavčík naučil poslouchat. A to je moc důležité. Umět se vžít do situace svých mladších kamarádů, svých podřízených.

Václav Marhoul, filmový producent a režisér

(Skauting 1/1998)

Ten oddíl asi nebyl úplně dokonalý, ale pro mě dokonalým vlastně zůstal. Měl úžasnou celoroční náplň, učil nás žít čestně a já, pokud jsem denně neudělal dobrý skutek, jsem byl z toho úplně špatný. Oddílová činnost byla založena na lásce k přírodě a jejím pochopení. Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar.

Ivo Lukačovič, zakladatel portálu Seznam.cz

(Tisková zpáva 26/9/01 z webu )

Junák je organizace, kde čest, přátelství, vztah k vlasti a zájem o její prosperitu patří k nejvíc respektovaným hodnotám. Je mi sympatické, že podporuje u mladé generace kladný vztah k přírodě a smysl pro týmovou spolupráci.

Petr Pithart, politik

(Skauting 9/2002)

Moje děti, David, kterému je dnes 35 let a o 5 let mladší Klára, byly vlastně celé své prodloužené dětství členy oddílu, který musel za minulého režimu všelijak měnit jméno, ale byl to oddíl skautský.

Chvilkami jsme si se ženou říkali, že na ně oddíl má větší vliv než my. Oddíl zkrátka ty naše děti spoluvychoval, mnoho dobrých vlastností mají právě odtud. Nebyli sami. Do oddílu jsem přivedl například malého Tomáše Pojara, dnes známého muže, ředitele nadace Člověk v tísni. Naopak já jsem se skrz tento oddíl seznámil s řadou pozoruhodných lidí – rodičů.

Jiří Menzel, režisér

(Časopis Story, květen 97, Skauting č 9/97)

Nějak se nám víc a víc nejrůznějšími cestami vtlouká do hlavy, že si každý mladý člověk musí po vzoru těch filmových a seriálových hrdinů své místo na slunci vydobýt sám, a to třeba i na úkor ostatních.

Ve skautu, nebo jak nás pokřtili přátelé českého jazyka, v Junáku, jsme byli soudržnější a učili se věrnosti a smyslu pro solidaritu. Bylo nám vštěpeno, že nejsme na světě jenom pro sebe, ale jsme v rytířském duchu mušketýrů „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Všeobecně se má za to, že skauting vychovává mladé duše k úctě k přírodě, k šetrnosti k životnímu prostředí, naučí samostatnosti. Je to pravda, ale působení skautingu je mnohem širší. Povzbuzovalo dnes často zapomínané vědomí, že člověk není na světě sám, ale je ve své obci spoluúčastem, závislý na ostatních a zodpovědný za ostatní. Silný chrání slabého – bylo jedno ze skautských hesel. Věrnost byla zdůrazňovanou ctností.

S tím taky souvisí, že ve skautu jsem se setkal velmi silně s pojmem vlastenectví a pocitem příslušnosti k národu.

Není náhodou, že do zahraničního odboje zamklo války odešlo tolik lidí vychovaných skautingem.

Václav Vorlíček, filmový režisér
(Skauting 1/96)

Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to opravdu silný zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s vyvalenýma očima zavazuje k něčemu velkému, na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí často.

Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí různých profesí, kteří jsou zainteresování na společné věci. řídit kolektiv se člověk učil už ve skautské družině. Jako rádce jsem pod sebou měl skupinu šesti sedmi kluků, doslova jsme pak byli i na jedné lodi: Jela se třeba Vltava, cesta trvala týden, museli jsme být týden na jedné lodi a všechno zvládnout, nerozbít pramku v proudu na balvanech… Tím, že člověk formoval jiné, formoval vlastně i sám sebe. (cit. - dostupné na http://www.skauti.cz/index.php?view=406&stitle=Slavni-o-skautech)

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.